Categories

Tiếng Nhật

Chia sẻ những kiến thức về tiếng Nhật

Sự khác nhau giữa ~くせに & ~ のに

Cùng YNB phân biệt sự khác nhau của 2 cấu trúc ngữ pháp ~くせに  và  ~ のに nhé.Cả くせに - のに đều mang nghĩa là 「mặc dù…thế nhưng」, tuy nhiên 2 cấu trúc ngữ pháp này có chút khác biệt chứ không hoàn toàn giống nhau.Chúng ta cùng tìm…

Sự khác nhau giữa ~てはいられない & ~ずにはいられない

Trong đoạn hội thoại ngắn dưới đây, bạn chọn đáp án nào trong 2 đáp án a và b cho câu nói của bạn B? リサさん、突然とつぜんへんことって、(a.わらわずにはいられなかったよ。 b. わらってはいられなかったよ。)本当ほんとう面白おもしろかったね。Đáp án của bạn là a hay b?Tạm dịch:…