Categories

Tiếng Nhật

Chia sẻ những kiến thức về tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật liên quan đến tóc

Bài tiếp theo trong series học từ vựng theo chủ đề, YNB giới thiệu đến các bạn từ vựng tiếng Nhật liên quan đến tóc, cách gọi tên các kiểu tóc, phụ kiện và các sản phẩm, vật dụng liên quan đến tóc nhé. Kiểu tóc, phụ kiện liên quan đến tóc…

Sự khác nhau giữa ~くせに & ~ のに

Cùng YNB phân biệt sự khác nhau của 2 cấu trúc ngữ pháp ~くせに  và  ~ のに nhé. Cả くせに - のに đều mang nghĩa là 「mặc dù…thế nhưng」, tuy nhiên 2 cấu trúc ngữ pháp này có chút khác biệt chứ không hoàn toàn giống nhau. Chúng ta cùng tìm…