Categories

Phân Biệt Ngữ Pháp

Phân biệt những mẫu câu ngữ pháp dễ bị nhầm lẫn trong tiếng Nhật

Sự khác nhau giữa ~くせに & ~ のに

Cùng YNB phân biệt sự khác nhau của 2 cấu trúc ngữ pháp ~くせに  và  ~ のに nhé.Cả くせに - のに đều mang nghĩa là 「mặc dù…thế nhưng」, tuy nhiên 2 cấu trúc ngữ pháp này có chút khác biệt chứ không hoàn toàn giống nhau.Chúng ta cùng tìm…

Sự khác nhau giữa ~てはいられない & ~ずにはいられない

Trong đoạn hội thoại ngắn dưới đây, bạn chọn đáp án nào trong 2 đáp án a và b cho câu nói của bạn B? リサさん、突然とつぜんへんことって、(a.わらわずにはいられなかったよ。 b. わらってはいられなかったよ。)本当ほんとう面白おもしろかったね。Đáp án của bạn là a hay b?Tạm dịch:…

Sự khác nhau giữa ~ ないわけがない & ~ ないわけではない

Trong hội thoại ngắn dưới đây, bạn chọn đáp án nào cho câu trả lời của bạn T.中村なかむらさん、田口たぐちさんが病気びょうきだってこと、っていたのかな。(a. らないわけがない   b. 知らないわけではない)だろう。夫婦ふうふなんだから。Đáp án của bạn là a hay b ? Phân biệt  Tham khảo…

Sự khác nhau giữa ~かける & ~ そうだ

YNB sẽ cùng các bạn tìm hiểu tiếp sự khác nhau của 2 mẫu ngữ pháp「~ かける」 và 「~ そうだ」 nhé. Nào, cùng bắt đầu bài học thôi. ;-)Trong đoạn hội thoại ngắn dưới đây, theo bạn hoa sakura nở trước tại công viên 公園こうえんhay tại vườn nhà bạn…

Sự khác nhau giữa ~っけ & ~かな

Chúng ta cùng phân biệt sự khác nhau giữa 「 ~かな 」và 「 ~っけ」ở bài này.Hãy cùng bắt đầu bài học với đoạn hội thoại ngắn trong ví dụ dưới đây:Theo bạn, đâu là câu trả lời đúng của bạn T :昨日きのう田中たなかさんにした手紙てがみ、もう(a. とどいたかな  b.…

Sự khác nhau giữa ~込む & ~上げる

YNB sẽ cùng các bạn phân biệt sự khác nhau của 「~こむ」& 「~あげる」trong bài này nhé.Hãy cùng bắt đầu bài học với ví dụ dưới đây:Theo bạn đâu là câu trả lời hợp lý của bạn T trong đoạn hội thoại dưới đây:A:このスープ、美味おいしい。…

Sự khác nhau giữa ~まみれ & ~だらけ

YNB sẽ cùng các bạn phân biệt sự khác nhau của 「~まみれ」& 「~だらけ」trong bài này nhé.Hãy cùng bắt đầu với ví dụ dưới đây:Bạn Phạm đang gặp chút vấn đề trong tình huống dưới đây , bạn hãy chọn đáp án cho bạn Phạm sao cho phù hợp…

Sự khác nhau giữa ~ばかり & ~だらけ

YNB sẽ cùng các bạn phân biệt 2 mẫu ngữ pháp「 ~ばかり」  &  「~だらけ」trong bài này nhé.Cả 2 mẫu ngữ pháp đều biểu hiện việc miêu tả số lượng nhiều hơn so với bình thường. Sự khác nhau sẽ được giải thích trong bảng sau:~ばかり…