Tag

từ đồng âm

Phân biệt 降りる – 下りる

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 2 từ 「降りる」- 「下りる」 nhé. Cách đọc của 2 từ này đều là おりる. 1. 降りる( Giáng/ Hàng ) Ý nghĩa: ※ Chỉ việc rời đi, bước xuống, bước ra khỏi phương tiện giao thông 乗り物のりもの. Từ…

Phân biệt 異同 – 移動 – 異動

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 3 từ 「異同」- 「移動」- 「異動」 nhé. Cách đọc của 3 từ này đều là いどう. 1.異同( Dị đồng ) Ý nghĩa: Nêu ra sự khác nhau, điểm khác nhau khi so sánh sự vật, sự việc. (=ちがい・相違そうい)…

Phân biệt 始め – 初め

YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 2 từ 「始め」và「初め」trong bài này nhé. Cách đọc của 2 từ này đều là はじめ. 1. 始め( Thủy ) Ý nghĩa: Nêu lên sự khởi đầu, bắt đầu của sự vật, sự việc. Từ đồng nghĩa: 開始かいし起源きげん. Trong tiếng anh,…

Phân biệt 回答 – 解答

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 2 từ 「回答」 và 「解答」 nhé. Cách đọc của 2 từ này đều là かいとう. Có bạn hỏi là: Sao mình tra từ điển mà sao thấy chúng có ý nghĩa giống nhau vậy? Chẳng biết khác nhau ở điểm gì cả?…

Phân biệt 痛む – 傷む

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 2 từ 「痛む」- 「傷む」nhé. Cách đọc của 2 từ này đều là いたむ . 2 từ này rất dễ nhầm lẫn nếu như chưa thực sự hiểu rõ về ý nghĩa của chúng. Bắt đầu bài học thôi nào.???? …

Phân biệt 意志- 意思- 遺志

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 3 từ 「意志」- 「意思」- 「遺志」nhé. Cách đọc của 3 từ này đều là いし . Vậy chúng ta phân biệt 3 từ này bằng cách nào? Trường hợp nào dùng  「意志」? trường hợp nào dùng「意思」? và trường hợp nào thì…