Tag

tiếng nhật

Phân biệt 降りる – 下りる

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 2 từ 「降りる」- 「下りる」 nhé. Cách đọc của 2 từ này đều là おりる. 1. 降りる( Giáng/ Hàng ) Ý nghĩa: ※ Chỉ việc rời đi, bước xuống, bước ra khỏi phương tiện giao thông 乗り物のりもの. Từ…

Sự khác nhau giữa ~ ないわけがない & ~ ないわけではない

Trong hội thoại ngắn dưới đây, bạn chọn đáp án nào cho câu trả lời của bạn T. 中村なかむらさん、田口たぐちさんが病気びょうきだってこと、っていたのかな。 (a. らないわけがない   b. 知らないわけではない)だろう。夫婦ふうふなんだから。 Đáp án của bạn là a hay b ? Phân biệt  Tham khảo…

Phân biệt 異同 – 移動 – 異動

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 3 từ 「異同」- 「移動」- 「異動」 nhé. Cách đọc của 3 từ này đều là いどう. 1.異同( Dị đồng ) Ý nghĩa: Nêu ra sự khác nhau, điểm khác nhau khi so sánh sự vật, sự việc. (=ちがい・相違そうい)…

Phân biệt 始め – 初め

YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 2 từ 「始め」và「初め」trong bài này nhé. Cách đọc của 2 từ này đều là はじめ. 1. 始め( Thủy ) Ý nghĩa: Nêu lên sự khởi đầu, bắt đầu của sự vật, sự việc. Từ đồng nghĩa: 開始かいし起源きげん. Trong tiếng anh,…

Sự khác nhau giữa ~っけ & ~かな

Chúng ta cùng phân biệt sự khác nhau giữa 「 ~かな 」và 「 ~っけ」ở bài này. Hãy cùng bắt đầu bài học với đoạn hội thoại ngắn trong ví dụ dưới đây: Theo bạn, đâu là câu trả lời đúng của bạn T : 昨日きのう田中たなかさんにした手紙てがみ、もう(a. とどいたかな  b.…