Categories

Phân biệt từ đồng âm khác nghĩa

Phân biệt các hán tự có cách đọc giống nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau.

Phân biệt 意志- 意思- 遺志

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 3 từ 「意志」- 「意思」- 「遺志」nhé. Cách đọc của 3 từ này đều là いし . Vậy chúng ta phân biệt 3 từ này bằng cách nào? Trường hợp nào dùng  「意志」? trường hợp nào dùng「意思」? và trường hợp nào thì…

Phân biệt 異常 – 異状

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 2 từ 「異常」 và 「異状」 nhé. Cách đọc của 2 từ này đều là いじょう. Vậy chúng ta phân biệt 2 từ này bằng cách nào? 1.異常( Dị thường ) 「常」trong âm kun đọc là 「つね」, có nghĩa là thông…

Phân biệt 会う- 合う- 遭う

Trong tiếng nhật có vố sô từ hán có cách đọc giống nhau nhưng ý nghĩa và cách viết thì khác nhau, chúng được gọi là 同音異義語どうおんいぎご同訓異字どうくんいじ. Trong đời sống hàng ngày khi giao tiếp, vì cách đọc giống nên chúng ta không mấy để ý. Nhưng…