Tag

nh

Sự khác nhau giữa ~ばかり & ~だらけ

YNB sẽ cùng các bạn phân biệt 2 mẫu ngữ pháp「 ~ばかり」  &  「~だらけ」trong bài này nhé. Cả 2 mẫu ngữ pháp đều biểu hiện việc miêu tả số lượng nhiều hơn so với bình thường. Sự khác nhau sẽ được giải thích trong bảng sau: ~ばかり…