Tag

đồng âm

Phân biệt 回答 – 解答

Trong bài này, YNB cùng các bạn phân biệt ý nghĩa của 2 từ 「回答」 và 「解答」 nhé. Cách đọc của 2 từ này đều là かいとう. Có bạn hỏi là: Sao mình tra từ điển mà sao thấy chúng có ý nghĩa giống nhau vậy? Chẳng biết khác nhau ở điểm gì cả?…

Phân biệt 会う- 合う- 遭う

Trong tiếng nhật có vố sô từ hán có cách đọc giống nhau nhưng ý nghĩa và cách viết thì khác nhau, chúng được gọi là 同音異義語どうおんいぎご同訓異字どうくんいじ. Trong đời sống hàng ngày khi giao tiếp, vì cách đọc giống nên chúng ta không mấy để ý. Nhưng…